Naš Beograd

Sportski savez gluvih Srbije je neprofitabilna organizacija koja ima za cilj omasovljavanje sportova kod gluvih Srbije