OLIMPIJSKE  IGRE  GLUVIH,  26.07-04.08.2013,  SOFIJA,  BUGARSKA

                                                                                                   

                                                                                                            SPISAK UČESNIKA NA OLIMPIJSKIM IGRADA GLUVIH, SOFIJA, BUGARSKA

                                                                                                            SPISAK REPREZENTATIVACA GLUVIH SRBIJE - UČESNIKA NA OI I DELEGACIJE ZA KONGRES ICSD

                                                                                                            REPREZENTATIVCI GLUVIH SRBIJE I STRUČNO RUKOVODSTVO NA OI GLUVIH, PO SPORTOVIMA I
                                                                                                            KATEGORIJAMA

                                                                                                            SREDSTVA JAVNOG INFORMISANJA OI BUGARSKA - SOFIJA