Венац Петра Бојовића 11

25000 Сомбор, Србија

+381 25 510 45 41

+381 25 510 45 41

Одлука о плаћању чланарине

ССГС лого
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

У складу са чл.19. став 2,  тачка 3. чл. 35.  став 1, тачка 9 ; и чл. 18.  Статута Спортског савеза града Сомбора, УО ССГС је на  седници одржаној  18.01.2022 године. донео следећу:

ОДЛУКУ

Сви спортски клубови, организације и удружења, чланови Спортског савеза града Сомбора у складу са Одлуком УО ССГ Сомбора су у обавези да од дана добијања средстава из буџета Града Сомбора а најкасније до 10.05.2022 године, уплате обавезну годишњу чланарину на текући рачун ССГ Сомбора  бр. 325-9500600022479-28 OТП банка, у зависности од износа средстава добијених по Јавном позиву за суфинансирање у области спорта  за период 1.01.2022 до 31.12.2022 год.

Спортски клубови, организације и удружења који нису учествовали на Јавном позиву за суфинансирање у области спорта, или су по Јавном позиву  добили:

од 1-20.000 динара – 300 дин. чланарине

Спортски клубови, организације и удружења који су учествовали на Јавном позиву за суфинансирање, и добили:

од   20.001,00 до 50.000,00 динара – 400,00 динара чланарине

од   50.001,00 до 100.000,00 динара – 500,00 динара

од 100.001,00 до 200.000,00 динара – 1.000,00 динара

од 200.001,00 до 300.000,00 динара – 1.500,00 динара

од 300.001,00 до 400.000,00 динара – 2.000,00 динара

од 400.001,00 до 500.000,00 динара – 2.500,00 динара

од 500.001,00 до 600.000,00 динара – 3.000,00 динара

од 600.001,00 до 700.000,00 динара – 3.500,00 динара

од 700.001,00 до 800.000,00 динара – 4.000,00 динара

од 800.001,00 до 900.000,00 динара – 4.500,00 динара

од 900.001,00 до 1.000.000,00 динара – 5.000,00 динара

од 1.000.001,00 до 1.500.000,00 динара – 6.000,00 динара

од 1.500.001,00 до 2.000.000,00 динара – 7.000,00 динара

од 2.000.001,00 до 3.000.000,00 динара – 10.000,00 динара

од 3.000.001,00 до 4.000.000,00 динара – 12.500,00 динара

од 4000.001,00 до 5.000.000,00 динара – 15.000,00 динара

преко   5.000.001,00 динара – 20.000,00 динара

Информација о износу средстава опредељених по одлуци Градског већа града Сомбора за расподелу средстава по Јавном позиву за суфинансирање у области спорта за период 01.01 до 31. 12. 2022. год, за годишње програме клубова се налази на званичном сајту Града Сомбора.

У складу са чл.23. став 6. члан Спортског савеза је дужан да плати годишњу чланарину у року од 15 дана од пријема обавештења о висини чланарине.

Уколико члан савеза упркос двострукој опомени закасни са уплатом годишње чланарине и неизмири обавезе у року од 15 дана од пријема друге опомене, истеком овог рока аутоматски се гаси његово чланство без потребе доношења одлуке о искључењу.

Спортски клубови, организације и удружења који до  рока који је одредио Управни одбор ССГСомбора не плате обавезну годишњу чланарину неће моћи повлачити средства добијена по Јавном  позиву  за суфинансирање спорта у 2022 године.

Напомена:

Чланарина се мора уплатити искључиво са текућег рачуна клуба, спортске организације или спортског удружења.

Председник УО ССГ Сомбора

Зоран Бојић

 

Поделите вест

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Спортски савез града Сомбора