Венац Петра Бојовића 11

25000 Сомбор, Србија

+381 25 510 45 41

+381 25 510 45 41

Одлука о чланарини за 2024.годину

ССГС лого
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Управни одбор Спортског савеза града Сомбора донео је Одлуку о годишњој чланарини клубова за 2024.годину.

Сви спортски клубови, организације и удружења, чланови Спортског савеза града Сомбора у складу са Одлуком УО ССГ Сомбора су у обавези да од дана добијања средстава из буџета Града Сомбора, а најкасније до 25.05.2024. године, уплате обавезну годишњу чланарину на текући рачун ССГ Сомбора бр. 325-9500600022479-28 OТП банка, у зависности од износа средстава добијених по Јавном позиву за суфинансирање у области спорта за период 01.01.2024.године до 31.12.2024. године.

Информација о износу средстава опредељених по одлуци Градског већа града Сомбора за расподелу средстава по Јавном позиву за суфинансирање у области спорта за период 01.01.2024.године до 31. 12. 2024.године за годишње програме клубова се налази на званичном сајту Града Сомбора.

У складу са чл.23. став 6. члан Спортског савеза је дужан да плати годишњу чланарину у року од 15 дана од пријема обавештења о висини чланарине.

Уколико члан савеза упркос двострукој опомени закасни са уплатом годишње чланарине и неизмири обавезе у року од 15 дана од пријема друге опомене, истеком овог рока аутоматски се гаси његово чланство без потребе доношења одлуке о искључењу.

Спортски клубови, организације и удружења који до рока који је одредио Управни одбор ССГ Сомбора не плате обавезну годишњу чланарину неће моћи повлачити средства добијена по Јавном позиву за суфинансирање спорта у 2024. године.

Напомена:

Чланарина се мора уплатити искључиво са текућег рачуна клуба, спортске организације или спортског удружења.

Поделите вест

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Спортски савез града Сомбора