Венац Петра Бојовића 11

25000 Сомбор, Србија

+381 25 510 45 41

+381 25 510 45 41

Редовна Изборна Скупштина ССГС

ССГС лого
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

На основу члана 27. став 7. Статута ССГ Сомбор Управни одбор Савеза сазива Редовну Изборну Скупштину Спортског савеза града Сомбора.

За исту је предложен следећи дневни ред.

1. Избор (2 члана) радног председништва
2. Избор:
– Кандидационе Комисије (3 члана),
– Верификационе Комисије (3 члана),
– Записничара.
3. Извештај Верификационе Комисије.
4. Усвајање Записника са предходне Скупштине ССГ Сомбора одржане 09.11.2023. године.
5. Извештај Кандидационе Комисије о утврђивању кандидата за: Председника Савеза
6. Избор председника Савеза.
7. Доношење Одлуке и избор заступника Спортског савеза града Сомбора
8. Избор чланова Управног одбора.
9. Избор чланова Надзорног одбора (3 члана)
10. Питања и предлози.

Обавештавају се све спортске организације, чланице Савеза, да предлоге могу доставити за: Председника Савеза, чланове Управног одбора Савеза и чланове Надзорног одбора.

Уз предлог кандидата за председника Савеза потребно је доставити личне податке кандидата: Име и презиме, адреса становања, стручна спрема, занимање, кратка биографија и План и програм Савеза у наредном четворогодишњем циклусу.

Рок за доставу предлога кандидата, најкасније до 04.12.2023. године поштом или лично на адресу Спортског савеза града Сомбора, Венац вој. Петра бојовића 11, 25000 Сомбор.

Све пријаве достављене након тог рока сматраће се неблаговремене.

Скупштина ће се одржати у четвртак, 7. децембра 2023.година са почетком у 17 часова у Плавој сали Соколског дома (Партизан).

1.Poz i DR za izb skupšt 2023

2. Zap sa Skupšt 2023

3. Ovlascenje za izb. skupst 23

4. Inicijal. pred za predsed. 23

Поделите вест

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Спортски савез града Сомбора