Венац Петра Бојовића 11

25000 Сомбор, Србија

+381 25 510 45 41

+381 25 510 45 41

Сутра годишња Скупштина Спортског савеза града Сомбора

ССГС лого
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

На основу члана 32. Статута и члана 7. Пословника о раду Скупштине Спортског савеза града Сомбора сазивам: Редовну годишњу Скупштину ССГ Сомбора – електронским путем која ће се одржати у четвртак, 15.12.2022. године са почетком у 10 часова.

ДНЕВНИ РЕД:
1. Усвајање записника са претходне Редовне Скупштине
2. Извештај о раду за 2021. године
3. Финансијски извештај за 2021. године
4. Извештај Надзорног Одбора за 2021. године
5. План и програм са финансијским планом за 2022. године

Напомена:
Сви чланови ССГ Сомбора са правом гласа су дужни да се електронским путем изјасне на следећи начин:

– Попунити образац.
– Потписати образац од стране делегата.
– Оверити образац печатом организације и потписом заступника.
– Попуњен, потписан и оверен образац скенирати и послати дана 15.12.2022. до 18 часова на е- мејл адресу ССГ Сомбора.
– Оригиналан образац који је попуњен, потписан и оверен од стране делегата послати поштом или донети лично у канцеларију Савеза на адресу Спортски савез града Сомбора, Венац Петра Бојовића 11, 25000 Сомбор.

УО ССГ Сомбора
Зоран Бојић, председник

Сав потребан материјал члановима Скупштине је прослеђен 06.12.2022.године електронском поштом.

Поделите вест

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Спортски савез града Сомбора