Венац Петра Бојовића 11

25000 Сомбор, Србија

+381 25 510 45 41

+381 25 510 45 41

Школски спорт

1. Спортски Савез Града Сомбора за сва такмичењакоја организује у Сомбору обезбеђује:

– спортске објекте

– судије, записничаре и мериоце времена

– дипломе за најуспешније екипе и појединце

– ужину за све такмичаре, наставнике и професоре

– пријаву јавног скупа и по потреби редарску службу

– медицинску заштиту

– спортске реквизите

– спортске књижице

2. Сва Општинска и Окружна такмичења (сем пливања, атлетике и Окружног првенства у одбојци у Апатину ) почињу пријавом и жребом у 08:30 часова . За делегатски састанак приложити оверен списак ( списак ученика мора бити на обрасцу са свим траженим подацима и потписан од стране руководећег професора, директора школе и спортског лекара о извршеном лекарском прегледу ). Образац пријаве Вам шаљемо у прилогу.

3. Школе су дужне најмање три дана пре сваког такмичења, утврђеног календаром за школску годину, да потврде или одјаве школску екипу Савезу.

4. Право наступа имају сви редовни ученици: који су у складу са Законом о спорту, члан 113. став 7. извршили лекарски преглед на коме је утврђена њихова здравствена способност за бављење школским спортом, а као доказ томе прилажу: За Општинско и Окружно оверен списак на обрасцу са печатом лекара , а за Међуокружна и Републичка првенства такмичарску књижицу са овереним лекарским прегледом ( лекарски преглед важи 6 месеци ).

ПРАВО НАСТУПА:

Основне школе:

ВИИ – ВИИИ разреди: Ученици и ученице који у текућој години напуне 15 година и млађи

В и ВИ разред: Ученици и ученице који у текућој години напуне 13 година и млађи

И – ИВ разред: Ученици и ученице који у текућој години напуне 11 година и млађи

Средње школе:

ИИИ – ИВ разреди : Ученици и ученице који у текућој години напуне 19 година и млађи

И –ИИ разреди : Ученици и ученице који у текућој години напуне 17 година и млађи

За школску 2013/14 годину за рукомет и одбојку средњих школа који иду на Светско првенство, право наступа имају ученици и ученице рођени ( 96.,97. и 98. годиште и то 1. јануар 96. до 31. децембра 98. )

– Школске екипе и појединце на свим такмичењима воде искључиво наставници тих школа уз обавезу да се налазе на овереном списку од стране директора и имају професорску легитимацију.

5. Број такмичара у екипним спортовима је следећи¬: рукомет-12, фудбал, кошарка, одбојка- 10.

6. За Међуокружна и Републичка такмичења Спортси Савез града Сомбора обезбеђује:

– трошкове путовања

Спортски савез града Сомбора